اخبار و مقالات ETS

تایید هویت محصولات اصلی و تشخیص آن‌ها از محصولات تقلبی
تایید و اصالت کالا چیست
ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان از طریق قابلیت رهگیری و ردیابی 6
ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان از طریق قابلیت رهگیری و ردیابی 5
ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان از طریق قابلیت رهگیری و ردیابی 4
ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان از طریق قابلیت رهگیری و ردیابی 3
ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان از طریق قابلیت رهگیری و ردیابی 2
ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان از طریق قابلیت رهگیری و ردیابی 1
نشست سازمان GS1 ایران و سازمان توانیر
جلسه فی‌مابین مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و شرکت توزیع برق استان گلستان
همایش کاربرد استاندارد‌های بین المللی،شناسایی،کدینگ، ردیابی کالا و خدمات در سطح ملی و سازمانی
جلسه مذاکره و همکاری مشترک با معاون هماهنگی توزیع‌ شرکت توانیر – سامانه تایید اصالت کالا